Vertroue

Vertroue

4 Dae

God wil hê dat jy moet WEET dat jy vergewe is en sal hemel toe gaan! Vertroue groei deur jou ontmoeting met God en oordenking van Sy Woord. As jy die volgende verse memoriseer, kan dit jou help om 'n vaste vertroue in God te hê vir die res van jou lewe. Hervorm jou lewe deur verse te memoriseer! Vir 'n omvattende stelsel vir die memorisering van verse, besoek http://www.MemLok.com

Uitgewer

Ons wil graag vir "MemLok, the Bible Memory System," bedank vir die voorsiening van die struktuur vir hierdie plan. Vir meer inligting aangaande MemLok, besoek: http://www.MemLok.com

Oor Die Uitgewer

Meer as 500000 voltooi