Vertroue

Dag 1 van 4 • Vandag se leesstuk

Bybeldagboek

God wil hê dat jy moet WEET dat jy vergewe is en hemel toe sal gaan! Vertroue groei deur jou ontmoeting met God en oordenking van Sy Woord. As jy die volgende verse memoriseer, kan dit jou help om 'n vaste vertroue op God te hê, vir die res van jou lewe. Hervorm jou lewe deur verse te memoriseer! Vir 'n omvattende sisteem vir die memorisering van verse, besoek  MemLok.com  Nog meer Memlok Leesplanne