Vandag Se Woord

Dag 5 van 10 • Vandag se leesstuk

Oordenking
Johannes 11:41


 "… En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het."  • Wanneer ons die Here aanroep, kan ons weet dat Hy ons roepstem hoor. 

  • Ons Verlosser het volkome vertroue in sy Vader. 

  • Jy kan ook volkome vertroue in jou hemelse Vader hê. 

  • Jy kan ook sê: "Vader, ek dank U dat U my gehoor het."


Gebed: Vader, ek maak staat op U en dank U dat U my roepstem gehoor het. U sal my die regte pad wys en U sal my rig, U sal my lei, en U sal my hand neem. In die Naam van Jesus. Amen.