Vandag Se Woord

Dag 6 van 10 • Vandag se leesstuk

Oordenking
Jeremia 31:3


"Die Here het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid."  • Die liefde van God teenoor jou is groter as wat jy jou ooit kan verbeel. 

  • Sy liefde strek tot by die hoogste en laagste plekke waar ons onsself kan bevind. 

  • God se liefde vir jou duur voort en dit deurstaan die toets van die tyd. 

  • Hy het jou lief en sy onfeilbare liefde sal jou dra en onderhou.


Gebed: Vader, dankie vir u volmaakte liefde teenoor my.  Mag ek nooit aan u eindelose, suiwer en getroue liefde vir my twyfel nie. Mag my hart verseker wees en veilig rus in u grenslose en onbeperkte liefde vir my. In die Naam van Jesus. Amen.