Lentesade: 'n Vrou se 40 Dae Reis

Bybeldagboek
INLEIDING: Plant Jou Tuin vir 'n Oorvloedige Oes


Wat ons reis saam gaan behels:

DAE 1-2: Inleiding

DAE 3-6: Grondvoorbereiding


Met die Evangelie van Lukas se hulp gaan ons die volgende vier dae benut om die grond van jou hart voor te berei om al die waarhede te ontvang.

DAE 7-40: Plant en Versorging van Jou Tuin


1. elke dag sal begin met ʼn skrifgedeelte uit Efésiërs, ʼn SAAD VAN WAARHEID.


2. In PLANT DIE SAAD sal jy een "saad" uit daardie skrifgedeelte ontvang, een vers, wat jy in jou hart moet plant op daardie dag. Lei jou gedagtes doelgerig na daardie vers en pas jou denke en hart aan om jou dag en ander mense in jou lewe deur die oë van die vers te sien.


3. Onderwerp jou aan daardie waarheid en plant die saad diep in jou hart.


4. In GEE DIE SAAD WATER, voltooi die voorgestelde oefening of aktiwiteit om jou te help om die "saad te plant" en werk daardie waarheid in meer volheid in jou lewe. "Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself." (Jakobus 1:22)


6. In DRA DIE VRUG, sal ʼn stafie van waarheid vir die dag sal uitgelig word. Hierdie is die vrug wat in jou hart na vore sal kom van die saad wat geplant en water gegee is.


7. Laastens, gebruik hierdie waarhede uit Efesiërs om jou in gebed te lei. "En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra." (1 Johannes 5:14)

Lees Efesiërs 3:14-19

Voor jy begin...neem 'n oomblik en berei jou hart voor vir hierdie Bybelstudie, net soos jy 'n tuin in die lente sal voorberei voordat jy daarin plant. FVra God om jou hart oop te maak om die saad van waarheid te ontvang wat Hy graag in jou hart oor die volgende 40 dae wil plant. Mag dit Sy wil wees dat daardie saad sal groei tot gesonde lote, volwasse plante, en dan tot in 'n oorvloedige oes. Moenie bang wees om Hom te vra om jou te help om Sy stem te hoor, of Sy guns wat jy nodig het om in Sy voetspore te volg soos wat Hy vra nie. Die Here gaan 'n pragtige tuin van Sy karakter in jou hart voortbring! Maak gereed - die lente is hier! Mag jou hart tot oorlopens toe gevul word met die Here se volheid!

Ek bid vir jou,


Laurie

Indien anders aangedui, word alle skrifgedeeltes uit Die Bybel© 1983-Vertaling, Bybelgenootskap van Suid-Afrika, aangehaal. Kopiereg © 2001 deur Crossway