Bid Vir Jou Olifant - Bid Moedige Gebede

Dag 1 van 7 • Vandag se leesstuk

Bybeldagboek
"""Gebed Is Grensloos""

Jou persoonlike siening oor gebed sal bepaal wat en waarvoor jy bid, asook hoe effektief jou gebede sal wees.

Die grense van ons persoonlike gebedslewe word deur ons eie beperkinge bepaal en nie deur Bybelse riglyne nie.

Beperkinge soos skuldgevoelens of die feit dat ons net bid oor dinge waarin ons dink God sal belangstel, plaas limitasie op ons gebedslewe. Dikwels is dit ook die rede hoekom ons nie meer wil bid nie. Ons is soos landmeters wat 'n area afbaken. Ons stel ons eie grense vir gebed. Dit is dan ver verwyderd van wat God bedoel het dit moet wees. "