Bid Vir Jou Olifant - Bid Moedige Gebede

Dag 1 van 7 • Vandag se leesstuk

Oordenking

Daar Is Geen Grense Aan Gebed NieJou persoonlike siening oor die ruimte of beperkinge van gebed sal bepaal wat en waarvoor jy bid, asook hoe effektief jou gebede sal wees.Die grense van ons persoonlike gebedslewe het dikwels minder te doen met Bybelse beperkinge en meer te doen met die beperkinge wat onsself daarop plaas.Beperkinge soos skuldgevoelens of die feit dat ons net bid oor dinge waarin ons dink God sal belangstel, perk ons gebedslewe in. Dikwels is dit ook die rede hoekom ons nie meer wil bid nie. Ons is soos landmeters wat 'n area afbaken. Ons stel ons eie grense vir gebed. Dit is dan ver verwyderd van wat God bedoel het dit moet wees.