Tất Cả Mọi Điều Mới

Tất Cả Mọi Điều Mới

5 Ngày

Trong cuộc hành trình xuyên suốt sách 2 Cô-rinh-tô, Tất Cả Mọi Điều Mới khám phá trong thần học của Phao Lô về đức tin phiêu lưu trong thế gian này và Đức Chúa Trời kêu gọi cho chúng ta trở nên mạnh dạn. Kelley Minter sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu cách hành trình của Cơ Đốc Nhân có vẻ đối lập với xu hướng tự nhiên của chúng ta, nhưng điều này chứng tỏ là tốt hơn vô hạn và mãi mãi. Trong 5 ngày của kế hoạch đọc, bạn sẽ khám phá một số vấn đề như là: làm thế nào để giải quyết những mối quan hệ khó khăn, tin tưởng Đức Chúa Trời với danh tiếng của bạn, đặt danh tính của bạn trong Đấng Christ, hiểu được mục đích của sự chịu khổ và sự chu cấp của Đức Chúa Trời trong đó, và làm thế nào chúng ta trở nên là sự sáng của phúc âm trên thế gian.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn LifeWay Women đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập http://www.lifeway.com/allthingsnew để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất