Từng Thắc mắc Vì sao?

Tĩnh nguyện

Bạn đã Từng Thắc mắc Vì sao?Hầu hết chúng ta bám vào sự chắc chắn vì điều đó cung cấp sự đảm bảo. Chúng ta muốn biết tất cả các câu trả lời đúng. Chúng ta thích sự an toàn khi lập kế hoạch và hầu hết chúng ta đều khao khát muốn kiểm soát cuộc sống của mình. Tuy nhiên, theo Chúa Giê-xu là phó thác cuộc sống của chúng ta cho một Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể nhìn thấy và một tương lai chúng ta không thể đoán trước. Vì vậy, việc chúng ta trải nghiệm một số căng thẳng và nghi ngờ trong suốt quá trình đó là điều đương nhiên. Vấn đề là hầu hết chúng ta cố gắng che giấu các câu hỏi của mình, tin rằng những nghi ngờ của chúng ta khiến chúng ta không đủ điều kiện để theo Chúa Giê-xu. Nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm cho điều đó lại? Điều gì sẽ xảy ra nếu có đức tin ít hơn vào việc biết tất cả các câu trả lời và nhiều hơn vào việc sẵn sàng đặt những câu hỏi khó? Có khả năng là nếu bạn đã theo Chúa Giê-xu trong bất kỳ khoảng thời gian nào, bạn sẽ gặp một số câu hỏi. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao…  
  • Không phải lúc nào bạn cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời?  

  • Đức Chúa Trời nhậm lời một số lời cầu nguyện, nhưng không đáp ứng những lời cầu nguyện khác?  

  • Đức Chúa Trời có vẻ không công bằng?  

  • Một Đức Chúa Trời yêu thương sẽ tạo ra địa ngục? 


Đó là tất cả những câu hỏi hợp lệ và bạn có thể hỏi thêm hàng triệu câu hỏi nữa. Và điều đáng kinh ngạc là Đức Chúa Trời cho phép chúng ta vật lộn với những khái niệm khó khăn này. Những nghi ngờ của bạn không khiến bạn bị loại và những câu hỏi chưa được trả lời của bạn không tạo ra niềm tin vô căn cứ. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy vô số nhân vật — tất cả đều có suy nghĩ, nỗi sợ hãi và cảm xúc thực sự — chất vấn Đức Chúa Trời. Đa-vít, chàng trai đã đánh bại một gã khổng lồ khi còn thiếu niên, trở thành một trong những vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên, được biết đến là “người đẹp lòng Đức Chúa Trời” và đã viết rất nhiều Thi Thiên, bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc. Chỉ cần nhìn vào những gì Đa-vít đã viết trong Thi Thiên 13:Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ? Thi-thiên 13: 1

Giăng Báp-tít — người được gọi để dọn đường cho Chúa Giê-xu — cũng đã hỏi Ngài. Sau khi làm tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông làm, cuối cùng Giăng đã phải ngồi tù trong hoàn cảnh bất công. Từ trong lao tù của mình, Giăng đã gửi thông điệp này cho Chúa Giê-xu: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?” Ma-thi-ơ 11: 3

Chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ rằng ngay cả sau khi chứng kiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, một số môn đồ đầu tiên của Ngài vẫn nghi ngờ Ngài. Và ngay cả chính Chúa Giê-xu cũng hỏi Đức Chúa Trời tại sao Ngài đã bỏ Ngài khi Ngài bị treo trên thập tự giá.Vì vậy, kẻ thù của đức tin không có gì phải nghi ngờ. Thông thường, kẻ thù của đức tin đang giả vờ rằng chúng ta đã tìm ra tất cả mọi thứ.Sau cùng, Hê-bơ-rơ 11: 1 cho chúng ta biết rằng đức tin là bằng chứng về những điều không thể nhìn thấy. Đức tin không phải là một khái niệm gọn gàng mà chúng ta có thể bọc bằng một chiếc nơ. Đó là một bí ẩn mà chúng ta lấy làm lạ hơn là một câu đố mà chúng ta giải.Chưa hết, niềm tin của chúng ta vẫn rất vững chắc. Điều đó chỉ đơn giản là ít hơn về kiến thức mà chúng ta tự tìm ra và nhiều hơn về việc tin tưởng vào Đấng đã tạo nên chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu là chính Ngài phán rằng Ngài là Đấng ấy - rằng Ngài đã thực sự sống lại từ cõi chết để đánh bại quyền lực của tội lỗi và sự chết - thì tương lai của chúng ta được bảo đảm trong Ngài. Điều đó không có nghĩa là theo Chúa Giê-xu là một con đường dễ dàng. Trên thực tế, chính Chúa Giê-xu — sau khi đối mặt với những nghi ngờ của Giăng Báp-tít — đã nói rằng phước cho những ai không vấp phạm vì cớ Ngài. Vì vậy, đức tin không hề dễ dàng và sẽ có những câu hỏi trên suốt chặng đường. Nhưng Đức Chúa Trời không sợ những nghi ngờ của chúng ta, và ở khía cạnh khác của những câu hỏi trung thực của chúng ta, chúng ta có thể tìm thấy cảm giác an toàn sâu sắc hơn chúng ta từng nghĩ có thể. Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, cảm tạ Ngài đã cho chúng con được phép tranh chiến, nghi ngờ và trình bày cho Ngài những câu hỏi thành thật. Hôm nay, con tranh chiến để tin ____, nhưng con biết rằng ngay cả trong sự nghi ngờ của con, Ngài là tốt lành, Ngài là thành tín và Lời của Ngài là lẽ thật. Xin hãy bày tỏ chính Ngài cho con theo một cách mới ngay hôm nay và mở mắt của con về nơi Ngài đang vận hành. Con tin cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, amen. Thách thức: Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ đề cập đến những câu hỏi phổ biến mà mọi người thắc mắc về Đức Chúa Trời. Hôm nay, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ xem bạn có những câu hỏi nào dành cho Đức Chúa Trời. Làm thế nào bạn có thể trình dâng những điều đó đến trước mặt Ngài? Bạn có thể mang theo ai khi tranh chiến với những điều đó?