Từng Thắc mắc Vì sao?

Từng Thắc mắc Vì sao?

7 Ngày

Điều gì sẽ xảy ra nếu ít đức tin hơn vào việc biết tất cả các câu trả lời đúng và nhiều hơn vào việc đặt những câu hỏi khó? Nếu bạn đã từng thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời có vẻ không công bằng, tại sao Ngài không luôn trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta theo cách chúng ta mong đợi, hoặc tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại tạo ra địa ngục, thì Kế hoạch Kinh Thánh 7 ngày này, cùng với loạt bài Từng Thắc Mắc Vì Sao? của Mục sư Craig Groeschel, là dành cho bạn.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Hội Thánh Sự Sống (Life.Church) đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập https://www.life.church để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất