Tranh Chiến cho sự Hiệp Một trong một Thế Giới bị Chia Cắt

Tĩnh nguyện

Điều Quan Trọng phải Giải Quyết Trước cả những Điều Quan Trọng KhácChúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ. Có một đường ranh giới đã được vẽ trên cát. Có vẻ như một nửa của chúng ta ở một bên, và một nửa của chúng ta ở phía bên kia. Ngoại trừ bây giờ ranh giới đó đã trở nên giống một hẻm núi hơn. Và hẻm núi tiếp tục rộng hơn bởi vì mỗi năm chúng ta trở nên bị chia rẽ hơn. Đến mức mà việc tìm kiếm điểm tương đồng dường như gần như không thể. Và điều này làm tan nát tấm lòng của Đức Chúa Trời. Vậy, với tư cách là môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta nên đáp lại sự chia rẽ này như thế nào?Đầu tiên, chúng ta phải luôn nhớ giữ cái chính là cái chính. Điều chính là gì? Tin Lành của Chúa Giê-xu. Phúc Âm. Vậy, Phúc Âm là gì và có ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta nghĩ về những điều chia rẽ chúng ta, kể cả chính trị?Phúc Âm là Tin Lành mà qua cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã trở thành Vua — và Vương quốc của Ngài đang đến trên Đất cũng như ở trên Trời. Tại sao lại là Tin Lành này? Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một vị Vua khác và tốt hơn nhiều so với những người cai trị và lãnh đạo thế giới của chúng ta. Và bởi vì mọi người đều được mời để dự phần trong Vương quốc của Ngài.Bạn được mời. Họ được mời. Ngay cả những người ủng hộ người mà bạn không thích.Và khi chúng ta chọn tin vào Tin Lành của Chúa Giê-xu và cam kết trung thành với Vua trên trời của mình, điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Phúc Âm không chỉ là một tấm thẻ “ra khỏi tù miễn phí”. Phúc Âm là một lời mời gọi để được giải cứu khỏi tội lỗi và phục hồi tạo vật.Vì Chúa Giê-xu là Tin Lành cho chúng ta, nên chúng ta được kêu gọi trở thành Tin Lành cho người khác.Ngay cả trong các cuộc trò chuyện chính trị. Ngay cả với những người mà chúng ta không đồng ý. Ngay cả với những người mà chúng ta không đặc biệt thích.Khi chúng ta nhớ giữ cái chính là cái chính, điều đó sẽ thay đổi cách chúng ta làm mọi thứ. Khi cả hai đều tin và trở thành Tin Lành, chúng ta không thể không khác biệt.Tại sao? Bởi vì chúng ta biết rằng bất kể ai ngồi trong ban lãnh đạo chính phủ, Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn là Vua.Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin giúp con giữ được điều chính yếu. Xin nhắc con Ngài tốt như thế nào. Xin giúp con noi gương Chúa Giê-xu và trở thành Tin Lành cho người khác giống như cách Ngài đã là Tin Lành cho con. Amen.