Thi thiên 143:8

Thi thiên 143:8 BPT

Buổi sáng xin tỏ cho tôi biết tình yêu Ngài, vì tôi tin cậy nơi Chúa. Xin cho tôi biết điều tôi phải làm, Vì lời cầu xin tôi lên đến trước mặt Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Thi thiên 143:8

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:8