Con Đường Tốt Hơn.

Con Đường Tốt Hơn.

7 Ngày

Bạn có bao giờ cảm thấy những việc bạn làm điều hoàn toàn đúng nhưng lại nhận được những kết quả không mong muốn? Có thể là bạn đang cố gắng kết nối với Đức Chúa Trời, nhưng bạn cảm thấy xa cách Ngài hơn. Nếu bạn đang ở trong bờ vực của sự cạn kiệt, thì kế hoạch Kinh Thánh 7 ngày này, là một trong chuỗi sứ điệp của mục sư Craig Groeschel, dành cho bạn. Đã đến lúc ngừng làm việc cho Chúa Giê-xu và bắt đầu bước đi trong đường lối Ngài.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập https://www.life.church để biết thêm thông tin/

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất