Ê-sai 40:8

Ê-sai 40:8 BPT

Cỏ héo hoa rơi, nhưng lời của Thượng Đế chúng ta sẽ còn lại đời đời.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:8