Châm-ngôn 16:9

Châm-ngôn 16:9 VIE1925

Lòng người toan định đường-lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ-dẫn các bước của người.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Châm-ngôn 16:9

Chia sẻ

Các Kế hoạch Đọc và Tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm-ngôn 16:9

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.