Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 VIE1925

Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là ĐấNG Tự-HữU HằNG-HữU ; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: ĐấNG Tự-HữU đã sai ta đến cùng các ngươi.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnXuất Ê-díp-tô Ký 3:14

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.