Giáng Sinh Nhiệm Màu

Giáng Sinh Nhiệm Màu

24 ngày

Đối với một số người, Giáng Sinh là thời gian của vui mừng và lễ hội. Đối với một số người khác, đó là một sự nhắc nhở đau buồn về những gì đã mất. Cho dù bạn đang trải qua điều gì trong mùa lễ này, Giáng Sinh là một cơ hội để tập trung vào nguồn hy vọng của chúng ta. Chúng tôi mời bạm tham gia cùng với đội ngũ North Point trong 25 ngày tiếp theo khi chúng ta cùng nhau trải nghiệm Giáng sinh nhiệm màu. Tham gia cuộc trò chuyện bằng #NPDevo.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn nhân sự của Hội Thánh North Point Community và Mục vụ North Point đã cung cấp nội dung cho kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: northpoint.org

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất