Rô-ma 10:13

Rô-ma 10:13 KTHD

Vì “mọi người kêu cầu Danh Chúa Hằng Hữu đều được cứu rỗi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Rô-ma 10:13

Chia sẻ