Châm Ngôn 13:22

Châm Ngôn 13:22 KTHD

Của cải người lành để lại cho con cháu hưởng, gia tài người ác dành cho người công chính dùng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:22