Châm Ngôn 13:20

Châm Ngôn 13:20 KTHD

Gần đèn thì sáng, gần người khôn trở nên khôn; gần mực thì đen, gần người dại phải mang họa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Châm Ngôn 13:20

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:20