Châm Ngôn 13:11

Châm Ngôn 13:11 KTHD

Của phi nghĩa sớm tan biến; tiền mồ hôi nước mắt mới còn bền lâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnChâm Ngôn 13:11