Mác 14:26

Mác 14:26 KTHD

Hát thánh ca xong, Chúa Giê-xu và các môn đệ đi lên Núi Ô-liu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 14:26