Mi-ca 3
KTHD

Mi-ca 3

3
Lên Án Nhà Lãnh Đạo của Ít-ra-ên
1Tôi bảo: “Hãy lắng nghe, các nhà lãnh đạo của Ít-ra-ên!
Các ngươi cần phân biệt chính tà, phải trái,
2nhưng các ngươi lại ghét điều lành và mến điều dữ.
Các ngươi bóc lột dân lành đến tận xương tủy.#3:2 Nt lột da, róc thịt
3Các ngươi ăn thịt dân tôi,
lột da, và bẻ xương họ.
Các ngươi chặt ra từng miếng cho vào nồi.
4Rồi các ngươi sẽ kêu cầu Chúa Hằng Hữu giúp đỡ!
Các ngươi có thật tin Ngài sẽ trả lời không?
Với tất cả điều ác các ngươi đã làm,
Ngài sẽ không nhìn các ngươi dù chỉ một lần!”
5Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Ngươi, các tiên tri giả đã dẫn dân Ta đi lầm lạc!
Các ngươi chỉ hòa hảo với những người cho ngươi ăn,
và tuyên chiến với những ai không cung cấp lương thực cho ngươi.
6Vì thế, suốt đêm các ngươi
chẳng thấy khải tượng.
Các ngươi tự giam mình trong bóng tối
mà chẳng nói được một lời thần cảm.
Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri,
và quanh họ ban ngày cũng biến thành đêm tối.
7Những người tiên kiến sẽ xấu hổ,
và các tiên tri sẽ thẹn mặt.
Tất cả đều che miệng#3:7 Nt môi
vì chẳng được lời giải đáp nào từ Đức Chúa Trời.”
8Nhưng phần tôi, tôi đầy dẫy quyền năng—
bởi Thần của Chúa Hằng Hữu.
Tôi đầy dẫy công chính và sức mạnh
để rao báo tội lỗi và sự phản nghịch của Ít-ra-ên.
9Hãy nghe tôi, hỡi các nhà lãnh đạo Ít-ra-ên!
Các ông thù ghét công lý và xuyên tạc cả sự công chính.
10Các ông là những người xây cất Giê-ru-sa-lem
bằng máu người và bằng sự thối nát.
11Các phán quan xử kiện để ăn hối lộ;
các thầy tế lễ dạy luật của Đức Chúa Trời vì thù lao;
các tiên tri rao giảng vì tiền bạc.
Thế mà họ dám dựa vào Chúa Hằng Hữu mà rêu rao:
“Chúng ta sẽ không gặp tai họa nào,
vì Chúa Hằng Hữu vẫn ở giữa chúng ta!”
12Vì các ngươi, Núi Si-ôn sẽ bị cày như ruộng;
thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị sụp đổ!
Và núi nơi Đền Thờ ngự trị chỉ còn là một đỉnh cao.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại