Y-sai 53:9

Y-sai 53:9 KTHD

Người không làm điều gì sai trái và không bao giờ dối lừa ai. Người chết như một tử tội, nhưng lại được chôn trong mộ người giàu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ