Y-sai 53:5

Y-sai 53:5 KTHD

Nhưng Người bị đâm vì phản nghịch của chúng ta, bị nghiền nát vì tội lỗi của chúng ta. Người chịu đánh đập để chúng ta được bình an. Người chịu đòn vọt để chúng ta được chữa lành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Y-sai 53:5

Chia sẻ