Y-sai 53:3

Y-sai 53:3 KTHD

Người bị loài người khinh dể và khước từ— từng trải đau thương, quen chịu sầu khổ. Chúng ta quay lưng với Người và nhìn sang hướng khác. Người bị khinh miệt, chúng ta chẳng quan tâm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Y-sai 53:3

Chia sẻ