Y-sai 53:12

Y-sai 53:12 KTHD

Do đó, Ta sẽ cho Người sự cao trọng như một chiến sĩ thắng trận, vì Ngài đã trút đổ linh hồn mình cho đến chết. Người bị liệt vào hàng tội nhân. Ngài đã mang gánh tội lỗi của nhiều người và cầu thay cho người phạm tội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ