Ga-la-ti 5:1

Ga-la-ti 5:1 KTHD

Chúa Cứu Thế đã giải cứu chúng ta, cho chúng ta được tự do. Vậy hãy sống trong tự do, đừng tự tròng cổ vào ách nô lệ của luật pháp nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:1

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGa-la-ti 5:1