TỰ DO Khỏi Phim Ảnh Đồi Trụy Cho Nam Giới

TỰ DO Khỏi Phim Ảnh Đồi Trụy Cho Nam Giới

6 ngày

Phim ảnh đồi trụy là một chiến trận với nhiều thương vong, trong đó có nhiều cuộc đời tan vỡ và nhiều mối quan hệ tan vỡ. Nó ngăn cách chúng ta với thực tế và ảnh hưởng tiêu cực đến những kỳ vọng của chúng ta về tình dục và tình yêu. Nó kích hoạt những thay đổi nghiện ngập và có hại trong cơ thể chúng ta. Nó có thể dẫn đến tội lỗi khác và tệ nhất là nó khiến chúng ta rời xa tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài muốn giúp bạn thoát khỏi cạm bẫy của dục vọng, mặc cảm tội lỗi và những lời hứa hão huyền của nó.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Mục Vụ Need Him Global vì đã cung cấp kế hoạch này. Để tìm hiểu thêm thông tin về mục vụ hay chat trực tuyến với tình nguyện viên về Chúa Giê-xu, vui lòng truy cập: www.needhim.org

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất