Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi Thiên 94

94
Cầu xin Đức Giê-hô-va báo thù cho con dân Ngài
1Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài,
Đức Chúa Trời ôi, sự báo thù thuộc về Ngài, xin chiếu rạng vinh quang Ngài.
2Lạy Chúa là Thẩm phán của thế gian,
Xin trỗi dậy báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo.
3Lạy Đức Giê-hô-va, kẻ ác cứ được vui sướng
Hả hê cho đến bao giờ?
4Chúng buông những lời xấc xược;
Tất cả kẻ làm ác đều khoe khoang.
5Lạy Đức Giê-hô-va, chúng chà nát con dân Ngài,
Gây khốn khổ cho cơ nghiệp Ngài.
6Chúng giết kẻ góa bụa và khách lạ,
Sát hại trẻ mồ côi.
7Chúng nói: “Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu,
Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý đến!”
8Nầy người u mê trong dân chúng, hãy suy xét;
Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ra?
9Đấng đã dựng nên lỗ tai lại không nghe sao?
Đấng đã nắn nên con mắt sẽ chẳng thấy sao?
10Đấng khiển trách các nước
Sẽ chẳng trừng phạt sao?
Ngài là Đấng dạy tri thức cho loài người.
11Đức Giê-hô-va biết tư tưởng loài người,#I Cô 3:20.
Chúng chỉ là hư ảo.
12Lạy Đức Giê-hô-va, phước cho người nào được Ngài sửa phạt
Và dạy luật pháp Ngài cho,
13Để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn,
Cho đến khi hầm đã đào xong cho kẻ ác.
14Vì Đức Giê-hô-va không lìa con dân Chúa,
Cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài.
15Công lý sẽ trở về với người công chính,
Và tất cả người nào có lòng ngay thẳng sẽ đi theo điều ấy.
16Ai sẽ vì con đứng lên, chống lại kẻ dữ?
Ai sẽ đứng dậy bênh vực con, chống lại kẻ bạo tàn?
17Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ con,
Thì linh hồn con đã sớm về miền đất im lặng rồi.#94:17 miền đất im lặng: Chỉ về cõi chết.
18Lạy Đức Giê-hô-va, khi con nói: “Chân con vấp ngã”
Thì lòng nhân từ Ngài nâng đỡ con.
19Khi lòng con đầy ưu tư lo lắng
Thì sự an ủi của Ngài làm cho linh hồn con vui vẻ.
20Bọn thống trị độc ác dùng sắc luật làm cho dân tình khốn khổ
Lẽ nào Ngài liên minh với chúng?
21Chúng hiệp lại để hại mạng sống người công chính
Và kết án tử hình kẻ vô tội.
22Nhưng Đức Giê-hô-va là đồn lũy của con,
Đức Chúa Trời là vầng đá bảo vệ con.
23Ngài sẽ báo trả chúng vì bạo lực của chúng,
Và hủy diệt chúng vì tính độc ác của chúng;
Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con sẽ hủy diệt chúng.

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi