Thi Thiên 87
VIE2010

Thi Thiên 87

87
Si-ôn là nguồn phước cho muôn dân
Bài ca. Thi Thiên của con cháu Cô-ra
1Chúa đặt nền cho thành của Ngài
Trên núi thánh.
2Đức Giê-hô-va yêu mến các cổng Si-ôn
Hơn những nơi ở của Gia-cốp.
3Hỡi thành của Đức Chúa Trời,
Người ta đã nói về vẻ vinh quang của ngươi. (Sê-la)
4Ta sẽ nói đến Ra-háp#87:4 Xem chú thích ở Gióp 9:13. và Ba-by-lôn là những người quen biết ta;
Kìa Phi-li-tin và Ty-rơ với Ê-thi-ô-pi;
Họ nói: “Người nầy đã sinh tại Si-ôn.”
5Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:
“Kẻ nầy và kẻ kia đã sinh ra tại đó”;
Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn.
6Khi Đức Giê-hô-va ghi các dân vào sổ
Thì Ngài sẽ kể rằng: “Kẻ nầy đã sinh tại Si-ôn.” (Sê-la)
7Những người ca hát và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng:
“Mọi nguồn phước hạnh của ta đều ở trong ngươi.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010