Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi Thiên 23

23
Đấng chăn thiên thượng
Thi Thiên của Đa-vít
1Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2Ngài#23:2 Nn: ngôi thứ ba số ít. khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,#Êxê 34:14; Khải 7:17.
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3Ngài làm tươi mới linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công chính
Vì cớ danh Ngài.
4Dù khi con đi trong trũng bóng chết
Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,
Vì Chúa#23:4 Nn: ngôi thứ hai số ít. ở cùng con;
Cây trượng và cây gậy của Chúa
An ủi con.
5Chúa dọn bàn cho con
Trước mặt kẻ thù nghịch con;
Chúa xức dầu cho đầu con,
Chén con đầy tràn.
6Thật vậy, trọn đời tôi,
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài.

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi