Thi Thiên 143:2

Thi Thiên 143:2 VIE2010

Xin đừng phán xét đầy tớ Chúa, Vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công chính.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 143:2