Thi Thiên 141
VIE2010

Thi Thiên 141

141
Cầu xin Chúa gìn giữ khỏi điều ác
Thi Thiên của Đa-vít
1Lạy Đức Giê-hô-va, con cầu khẩn Ngài mau mau đến cùng con.
Khi con kêu cầu, xin Ngài lắng nghe tiếng con.
2Nguyện lời cầu nguyện con như hương thơm dâng lên trước Chúa,#Khải 5:8.
Và tay con giơ lên như tế lễ buổi chiều!
3Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con
Và canh cửa môi con.
4Xin đừng cho lòng con hướng về điều xấu xa
Để tham dự vào việc gian ác với bọn gian tà;
Đừng để con ăn thức ngon của chúng.
5Nguyện người công chính đánh con vì lòng nhân từ,
Và sự sửa dạy của họ là dầu tốt nhất xức cho con,#141:5 Trong nguyên văn, câu 5 không rõ nghĩa, nên phần b của câu nầy có bản dịch: Nhưng đừng để dầu kẻ ác xức trên đầu con,.
Đầu con sẽ không từ chối.
Nhưng trong khi kẻ ác làm điều gian ác thì con vẫn luôn cầu nguyện.
6Khi các thẩm phán chúng bị ném xuống vách đá;
Chúng sẽ hiểu rằng lời con là đúng.#141:6 Trong nguyên văn, câu nầy không rõ nghĩa.
7Chúng nói: “Hài cốt chúng tôi bị rải ra nơi cửa âm phủ
Giống như người ta cày xới đất đai.”#141:7 Trong nguyên văn, câu 7 không rõ nghĩa. Có thể dịch: Thế giới người chết mở rộng miệng nuốt xương người chết nằm rải rác đây đó.
8Chúa Giê-hô-va ôi! Mắt con ngưỡng vọng Chúa,
Con nương náu mình nơi Ngài; xin đừng bỏ linh hồn con bơ vơ.#141:8 Có bản dịch: xin đừng phó con vào sự chết.
9Cầu Chúa giữ con khỏi bẫy mà chúng đã gài
Và khỏi lưới của bọn làm ác.
10Nguyện kẻ ác bị sa vào lưới mà chúng đã giăng
Còn con thì được thoát khỏi.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010