Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Thi Thiên 112

112
Phước hạnh của người kính sợ Đức Giê-hô-va
1Ha-lê-lu-gia!
Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
Hết lòng yêu thích điều răn của Ngài!
2Con cháu người ấy sẽ cường thịnh trên đất;
Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.
3Của cải và giàu có đều ở trong nhà người ấy,
Và sự công chính của người ấy còn đến đời đời.
4Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng,
Tức là người hay làm ơn, có lòng thương xót và công chính.
5Phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn
Và điều hành mọi công việc trong sự chính trực.
6Người công chính sẽ chẳng hề bị rúng động,
Kỷ niệm người ấy còn đến đời đời.
7Người ấy không sợ các tin dữ;
Lòng người ấy vững bền, tin cậy Đức Giê-hô-va.
8Lòng người ấy kiên định, chẳng hề sợ hãi,
Cho đến khi người ấy thấy các kẻ thù mình bị đánh bại.
9Người ấy rải tiền của, bố thí cho người nghèo khổ,#II Cô 9:9.
Sự công chính của người ấy còn đến đời đời,
Sừng người ấy sẽ được ngước lên trong vinh quang.
10Kẻ ác thấy điều đó thì tức giận,
Nghiến răng và bị diệt mất;
Tham vọng của kẻ ác sẽ tiêu tan.

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi