Na-hum Lời giới thiệu
VIE2010

Na-hum Lời giới thiệu

Lời giới thiệu
Sách Na-hum là bài ca đánh dấu sự sụp đổ của Ni-ni-ve, thủ đô của A-si-ri, kẻ thù áp bức thời cổ của Y-sơ-ra-ên. Sự sụp đổ của Ni-ni-ve vào khoảng gần cuối thế kỷ thứ bảy trước Công Nguyên được xem như là sự phán xét của Chúa trên một đất nước tàn bạo và ngạo mạn.
Bố cục
Sự phán xét trên Ni-ni-ve (1:1-15)
Sự sụp đổ của Ni-ni-ve (2:1 – 3:19)

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010