Ma-thi-ơ 2:21

Ma-thi-ơ 2:21 VIE2010

Giô-sép thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về Y-sơ-ra-ên.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 2:21