Ma-thi-ơ 2:10

Ma-thi-ơ 2:10 VIE2010

Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Ma-thi-ơ 2:10

Chia sẻ