Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Gióp 5

5
Ê-li-pha khuyên Gióp
1“Anh cứ kêu xin đi! Liệu có ai đáp lời anh chăng?
Anh sẽ kêu cứu với vị nào trong các thánh?
2Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội,
Còn lòng đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ.
3Tôi đã thấy kẻ ngu muội châm rễ,
Nhưng tôi liền nguyền rủa nơi hắn ở.
4Con cái hắn không được an toàn,
Bị chèn ép nơi cổng thành
Mà chẳng ai giải cứu.
5Người đói ăn mùa màng của hắn,
Đoạt cho được dù giữa gai gốc;
Còn kẻ khát thì thèm thuồng tài sản hắn.
6Vì hoạn nạn không ra từ cát bụi,
Nỗi phiền ưu chẳng do đất mọc lên;
7Nhưng loài người sinh ra để chịu khốn khó
Hệt như tia lửa bay vút lên không trung.
8Nhưng tôi, tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời,
Trình lên Ngài trường hợp của tôi.
9Ngài làm những việc lớn lao không sao dò xét được,
Vô vàn điều diệu kỳ không thể đếm xong.
10Ngài ban mưa trên đất,
Cho nước tràn ruộng đồng;
11Nhắc những người hèn hạ lên cao,
Ban an vui cho kẻ đang tang chế.
12Ngài phá vỡ âm mưu của kẻ xảo trá,
Khiến tay chúng chẳng làm xong công việc.
13Ngài bắt kẻ khôn ranh trong mưu chước nó,#I Cô 3:19.
Và sớm chận đứng ý đồ của kẻ điêu ngoa.
14Giữa ban ngày chúng gặp tối tăm,
Đang lúc trưa chúng lần mò như trong đêm tối.
15Đức Chúa Trời cứu người nghèo khó khỏi lưỡi gươm,
Khỏi miệng và khỏi tay kẻ cường bạo.
16Vậy người nghèo khó có niềm hi vọng,
Còn kẻ gian ác phải ngậm miệng lại.
17Phước cho người được Đức Chúa Trời khiển trách!#Châm 3:11-12; Hê 12:5-6.
Vậy anh chớ coi thường sự sửa phạt của Đấng Toàn Năng.
18Vì Ngài làm cho bị thương, nhưng Ngài băng bó lại;#Ôsê 6:1.
Ngài đánh đau, nhưng tay Ngài lại chữa lành.
19Ngài sẽ giải cứu anh khỏi sáu cơn hoạn nạn,
Cả đến cơn thứ bảy, tai họa cũng không chạm đến anh.
20Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu anh khỏi chết,
Và trong chiến tranh khỏi họa binh đao.
21Anh sẽ được che chở khỏi hiểm nguy của lưỡi,
Chẳng hãi hùng khi tai họa xảy ra.
22Anh sẽ cười trước tai ương và đói kém,
Trước thú rừng anh cũng chẳng sợ chi.
23Vì anh lập giao ước với đá ngoài đồng ruộng,
Và các thú hoang sẽ hòa thuận với anh.
24Anh sẽ thấy trại mình được an ổn;
Kiểm lại bầy anh chẳng thấy thiếu mất chi.
25Anh cũng biết con cháu mình sẽ đông đúc,
Và dòng dõi anh nhiều như cỏ ngoài đồng.
26Anh sẽ được tuổi cao khi vào phần mộ
Như bó lúa thu hoạch đúng kỳ.
27Đó là điều chúng tôi đã tìm hiểu và là sự thật.
Anh hãy nghe và nhận biết cho mình.”

Đang chọn:

Gióp 5: VIE2010

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi