Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ê-sai 61

61
Tin Lành được loan báo bởi Đấng Mê-si-a
1Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta,#Mat 11:5; Lu 7:22.#Lu 4:18-19.
Vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta
Để giảng tin lành cho người nghèo.
Ngài sai Ta đến để rịt lành những tấm lòng tan vỡ;
Để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ,
Và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục;
2Để công bố năm thi ân của Đức Giê-hô-va,#Mat 5:4.
Và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta;
Để an ủi mọi kẻ khóc than;
3Để ban mão hoa cho những kẻ khóc than ở Si-ôn
Thay vì tro bụi,
Ban dầu vui mừng thay vì tang chế,
Ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ.
Họ sẽ được gọi là cây công chính,
Là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài.
4Họ sẽ xây lại các nơi đổ nát ngày xưa,
Dựng lại các nơi hoang tàn lúc trước;
Trùng tu những thành bị phá hủy,
Là những nơi bị bỏ hoang từ bao đời.
5Những khách lạ sẽ đứng chăn chiên cho các ngươi,
Dân ngoại sẽ làm ruộng và trồng vườn nho cho các ngươi.
6Còn các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va,
Người ta sẽ gọi các ngươi là đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta;
Các ngươi sẽ hưởng của cải các nước,
Và thu lấy vinh hoa của chúng.
7Thay vì sự xấu hổ, các ngươi sẽ hưởng gấp đôi,
Thay vì nhục nhã, sẽ vui mừng về phần bắt thăm của mình;
Các ngươi#61:7 Nn: Họ. sẽ có sản nghiệp gấp đôi trong xứ,
Và được niềm vui bất tận.
8Vì Ta, Đức Giê-hô-va, yêu sự chính trực,
Ghét sự trộm cướp và gian tà;
Nên Ta sẽ theo lòng thành tín mà đền bù cho dân Ta,
Và lập giao ước đời đời với họ.
9Dòng dõi họ sẽ được biết đến trong các nước,
Con cháu họ sẽ nổi tiếng trong các dân;
Mọi người thấy họ sẽ phải nhìn nhận rằng
Họ là một dòng dõi được Đức Giê-hô-va ban phước.
10Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va,#Khải 21:2.
Linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta;
Vì Ngài mặc áo cứu rỗi cho ta,
Khoác trên ta áo choàng công chính,
Như chàng rể chỉnh tề khăn áo giống thầy tế lễ,
Như cô dâu trang sức ngọc ngà châu báu.
11Vì như đất đai làm cho cây cối mọc lên,
Vườn tược làm cho hạt giống nẩy mầm thể nào,
Thì Chúa Giê-hô-va sẽ làm cho sự công chính nẩy mầm
Và lời ca ngợi trỗi vang trước mặt muôn dân thể ấy.

Đang chọn:

Ê-sai 61: VIE2010

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi