Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Ê-sai 35

35
Con Đường Thánh
1Hoang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ;
Đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thủy tiên.
2Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng,
Hớn hở trỗi tiếng hát ca.
Vinh quang của Li-ban sẽ được ban cho nó,
Cùng với vẻ đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn.
Chúng sẽ thấy vinh quang Đức Giê-hô-va
Và sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta.
3Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay yếu ớt,#Hê 12:12.
Làm cho vững vàng những đầu gối run rẩy!
4Hãy bảo những người có lòng lo sợ rằng:
“Hãy vững lòng, đừng sợ!
Nầy, Đức Chúa Trời của anh em sẽ đến với sự báo thù,
Tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời.
Chính Ngài sẽ đến và cứu anh em!”
5Bấy giờ, mắt người mù sẽ thấy được,#Mat 11:5; Lu 7:22.
Tai người điếc sẽ nghe được.
6Bấy giờ, người què sẽ nhảy nhót như con nai,
Lưỡi người câm sẽ ca hát vang lừng.
Vì có những dòng nước trào lên trong hoang mạc,
Và các suối tuôn chảy nơi đồng hoang.
7Cát nóng sẽ biến thành ao hồ,
Đất khô hạn sẽ biến thành suối nước.
Nơi chó rừng đã ở
Sẽ trở thành đồng cỏ, có sậy và cói.
8Tại đó, sẽ có một đường cái,
Một con đường gọi là Đường Thánh.
Kẻ bất khiết sẽ không được đi qua,
Nhưng nó dành cho những người được chuộc.
Ai đi trong đường ấy
Dù khờ dại cũng không lầm lạc.
9Tại đó không có sư tử,
Cũng không có một thú dữ nào đi trên đường ấy;
Chẳng ai thấy chúng ở đó.
Nhưng những người được chuộc sẽ bước đi trên đường ấy.
10Những người Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về,
Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ;
Niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu họ.
Họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng,
Và sự buồn bực than vãn sẽ biến mất.

Đang chọn:

Ê-sai 35: VIE2010

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi