Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Sáng Thế 25

25
Áp-ra-ham cưới Kê-tu-ra
(I Sử Ký 1:32-33)
1Áp-ra-ham cưới một người vợ khác tên là Kê-tu-ra. 2Bà sinh cho ông: Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách. 3Giốc-chan sinh Sê-ba và Đê-đan. Con cháu của Đê-đan là gia tộc A-chu-rim, Lê-tu-chim và Lê-um-mim. 4Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và Ên-đa. Tất cả những người trên thuộc dòng dõi Kê-tu-ra.
5Áp-ra-ham cho Y-sác tất cả gia tài mình. 6Nhưng đang khi còn sống, ông cho các con dòng thứ một số phẩm vật và bảo họ đến ở vùng đất phía đông, cách xa Y-sác là con dòng chính.
Áp-ra-ham qua đời
7Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi. 8Ông trút hơi thở cuối cùng và qua đời khi tuổi cao tác lớn, được mãn nguyện trong cuộc sống, và được trở về với tổ tông mình. 9Hai con trai ông là Y-sác và Ích-ma-ên đã an táng ông trong hang đá Mặc-bê-la, thuộc cánh đồng của Ép-rôn, con trai Sô-ha, người Hê-tít, phía đông Mam-rê. 10Đó là cánh đồng mà Áp-ra-ham đã mua lại của con cháu gia tộc Hếch. Áp-ra-ham được an táng tại đó cùng với vợ ông là Sa-ra.#Sáng 23:3-16. 11Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Y-sác, con trai ông. Y-sác cư ngụ gần giếng La-chai Roi.
Dòng dõi Ích-ma-ên
12Đây là dòng dõi Ích-ma-ên, con trai Áp-ra-ham, do A-ga, nữ tì người Ai Cập của Sa-ra, sinh ra. 13Đây là tên các con trai của Ích-ma-ên, sắp xếp theo thứ tự ngày sinh: Con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt, kế đến là Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam, 14Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa, 15Ha-đát, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-ma. 16Đó là các con trai của Ích-ma-ên và tên của họ, đặt theo tên làng và nơi họ đóng trại. Đó là mười hai thủ lĩnh của dân tộc họ. 17Ích-ma-ên hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi, rồi trút hơi và qua đời, được trở về với tổ tông mình. 18Dòng dõi ông định cư trong vùng từ Ha-vi-la đến Xu-rơ, phía đông Ai Cập, về hướng A-si-ri. Họ sống trong tình trạng thù nghịch với tất cả anh em mình.
Ê-sau và Gia-cốp
19Đây là dòng dõi của Y-sác, con trai Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sinh Y-sác. 20Khi được bốn mươi tuổi, Y-sác cưới Rê-bê-ca, con gái của Bê-tu-ên và là em gái của La-ban, đều là người A-ram, thuộc xứ Pha-đan A-ram.#25:20 Pha-đan A-ram tức là xứ Mê-sô-pô-ta-mi. 21Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì bà hiếm muộn. Đức Giê-hô-va nhậm lời khẩn cầu của ông nên Rê-bê-ca mang thai. 22Nhưng các thai nhi đụng nhau trong bụng nên bà nói: “Tại sao điều nầy xảy ra cho tôi?”#25:22 Trong nguyên văn câu nầy không rõ nghĩa. Rồi bà cầu hỏi Đức Giê-hô-va. 23Đức Giê-hô-va phán:#Rô 9:12.
Hai nước đang ở trong bụng con,
Và hai dân tộc từ bụng con sẽ phân rẽ;
Dân nầy mạnh hơn dân kia,
Và đứa lớn phải phục vụ đứa nhỏ.
24Khi đến ngày sinh nở, quả nhiên bà sinh đôi. 25Đứa ra trước đỏ hồng, lông toàn thân trông như cái áo choàng bằng lông nên được đặt tên là Ê-sau.#25:25 Ê-sau: Tên gọi nầy chỉ về Sê-i-rơ, là lãnh thổ mà về sau con cháu của Ê-sau cư ngụ; “Sê-i-rơ” có cách phát âm giống như từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “nhiều lông”. 26Sau đó, đứa em ra đời, tay nắm gót Ê-sau nên được đặt tên là Gia-cốp.#25:26 Gia-cốp: Tên gọi nầy có cách phát âm giống từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “gót chân”. Khi hai đứa trẻ ra đời, Y-sác đã được sáu mươi tuổi.
Ê-sau bán quyền trưởng nam
27Khi hai đứa trẻ lớn lên, Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thích rong ruổi ngoài đồng ruộng, còn Gia-cốp là người trầm tĩnh, thường ở trong trại. 28Y-sác thương Ê-sau hơn vì ông thích ăn thịt rừng, còn Rê-bê-ca lại thương Gia-cốp hơn.
29Một hôm, khi Gia-cốp đang hầm một món súp thì Ê-sau từ ngoài đồng về, đói lả. 30Ê-sau nói với Gia-cốp: “Em cho anh ăn ngay món gì đo đỏ kia đi, vì anh đang đói lả người!” — Vì vậy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm.#25:30 Ê-đôm: Từ nầy có cách phát âm giống từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “đỏ”. 31Gia-cốp nói: “Anh bán quyền trưởng nam cho em trước đi.” 32Ê-sau bảo: “Sắp chết đến nơi rồi, anh còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa?” 33Gia-cốp nói: “Vậy thì anh hãy thề trước đi.” Ê-sau liền thề và bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.#Hê 12:16. 34Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và súp đậu. Ăn uống xong, Ê-sau đứng dậy và đi.
Ê-sau đã khinh rẻ quyền trưởng nam như thế đấy.

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi