II Ti-mô-thê 1:7

II Ti-mô-thê 1:7 VIE2010

vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

II Ti-mô-thê 1:7

Chia sẻ