Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

II Cô-rinh-tô Lời giới thiệu

Lời giới thiệu
Thư Thứ Nhì của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Cô-rinh-tô được viết trong giai đoạn khó khăn về mối quan hệ của ông với Hội Thánh tại đó. Một vài người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã chống đối Phao-lô, nhưng Phao-lô bày tỏ lòng mong muốn giải hòa và ông rất vui khi thấy điều này được thực hiện.
Trong phần đầu của bức thư, Phao-lô đề cập đến mối quan hệ của ông với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, giải thích lý do ông đã trả lời một cách nghiêm khắc đối với sự nhục mạ và chống đối ông trong Hội Thánh, nhưng ông cũng bày tỏ sự vui mừng vì thái độ nghiêm khắc đó đem đến sự ăn năn và hòa giải. Sau đó Phao-lô kêu gọi sự quyên góp trong Hội Thánh Cô-rinh-tô để giúp đỡ cho các tín hữu đang gặp khó khăn tại Giu-đê. Trong những chương cuối Phao-lô bênh vực chức vụ sứ đồ của mình vì có một vài người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô tự nâng mình lên như là những sứ đồ chân chính, trong khi đó họ lại kết án Phao-lô là sứ đồ giả.
Bố cục
Giới thiệu (1:1-11)
Phao-lô và Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (1:12 – 7:16)
Sự quyên góp giúp tín hữu tại Giu-đê (8:1 – 9:15)
Phao-lô bênh vực chức vụ sứ đồ của mình (10:1 – 12:21)
Kết luận (13:1-13)

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi