తెలుగు సమకాలీన అనువాదము

Telugu

Biblica, The International Bible Society, ఆఫ్రికా, ఆసియా పసిఫిక్, యూరప్, లాటిన్ అమెరికా, మిడిల్ ఈస్ట్, నార్త్ అమెరికా మరియు సౌత్ ఆసియాలో బైబిలు అనువాదం, బైబిలు ప్రచురణ మరియు బైబిలు ఒప్పందాల ద్వారా ప్రజలకు దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ విధంగా బిబ్లికా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేరుకోవడం ద్వారా యేసుక్రీస్తుతో సంబంధం కలిగివుండటం ద్వారా ప్రజల జీవితాలు మార్చబడేలా బిబ్లికా వారిని దేవుని వాక్యంలో నిమగ్నులను చేస్తున్నది.


Biblica, Inc.

TCV PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!