සිංහල කාලීන පරිවර්තනය

Sinhala

 Biblica, The International Bible Society (බිබ්ලිකා, අන්තර්ජාතික බයිබල් සමාජය) බයිබල් පරිවර්තනයෙන්, බයිබල් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් සහ අප්‍රිකාව, ආසියානු පැසිෆික්, යුරෝපය, ලතින් ඇමෙරිකාව, මැද පෙරදිග, උතුරු ඇමෙරිකාව සහ දකුණු ආසියාව තුළ බයිබල් පරිහරණය කරවීම මඟින් දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය මනුෂ්‍යයන් වෙත සපයා දෙනු ලැබේ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම කරණකොටගෙන ජීවිත වෙනස් කරනු ලබන්නට බිබ්ලිකා සමාගම, දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය සමඟ මනුෂ්‍යයන් සම්බන්ධ කරනු ලබන්නේ එහි ඇති ලෝක ව්‍යාප්ත සම්බන්ධතා හැකියාව කරණකොටගෙන ය. 


Biblica, Inc.

SCV PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy