नेपाली समकालीन संस्करण

Nepali

Biblica, The International Bible Society, ले बाइबल अनुवाद र बाइबलका प्रकाशनहरू मार्फत, र बाइबल संलग्नताद्वारा अफ्रिका, एशिया प्रशान्त, यूरोप, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व, उत्तर अमेरिका, र दक्षिण एशियामा मानिसहरूलाई परमेश्‍वरको वचन प्रदान गर्दछ। यसको विश्‍वव्यापी पहुँचको माध्यमबाट, बिब्लिकाले मानिसहरूलाई परमेश्‍वरको वचनसित संलग्न गराउँदछ; ताकि येशू ख्रीष्‍टसँगको सम्बन्धबाट उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन होस्।


Biblica, Inc.

NCV PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!