Ñwed Abasi Ke Ikọ Ibibio Ayo Mfịn

Ibibio

Biblica, The International Bible Society, ano ikọ Abasi esọk mme awo ato ke adikappa ikọ, adimịñ ye adideeme ñwed Abasi ke Afrika, Esia Pasifik, Europe, Datịn Amerika, Middle East ye North Amerika. Ato ke utom ammọ enamma ke afịd ederimbod, Biblica eyaak ikọ Abasi enọ mme awo, nọ ato do anam uwem ammọ akpughọ nọ ammọ enie eti ewana ye Yisọs Krais.


Biblica, Inc.

NAAM PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!