کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر

Farsi (Persian)

بیبلیکا، انجمن بین‌المللی کتاب‌مقدس، کلام خدا را به وسیلۀ ترجمه و انتشار کتاب‌مقدّس در اختیار مردم آفریقا، آسیای شرقی، اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، آمریکای شمالی، و آسیای جنوبی قرار می‌دهد. بیبلیکا با خدمت جهانی خود مردم را با کلام خدا آشنا می‌کند تا زندگی آنان توسط ایجاد رابطه با عیسی مسیح دگرگون شود.


Biblica, Inc.

PCB PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!