YouVersion Logo
Search Icon

Biblica, The International Bible Society tana tadana maganar Allah a Littafi Mai Tsarki ga mutane a Afirka, Asiya Fasifik, Turai, Latin Amurka, Gabas ta Tsakiya, da kuma Amurka ta Arewa; ta wurin fassara, wallafa da sadarwa. Ta sadarwarta ta gama duniya, Biblica tana haɗa mutane da maganar Allah domin sabunta rayuwarsu ta wurin dangantakarsu da Yesu Kiristi.


Biblica, Inc.

SRK PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Biblica, Inc.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy