21 Araw na Pag-aayuno

21 Araw

Simulan ang bagong taon nang may pokus sa espiritwal na disiplina ng pag-aayuno. Kasama sa gabay na ito ang ilang mga sipi tungkol sa pag-aayuno at iba pa na nanghihikayat magnilay at mapalapit sa Diyos. Sa loob ng 21 araw, makatatanggap ka sa bawat araw ng isang babasahin mula sa Biblia, isang maigsing debosyonal, mga tanong para sa pagninilay, at isang pokus na panalangin. Para sa karagdagang nilalaman, bisitahin ang ww.finds.life.church.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Life.Church para sa kanilang kabutihang-loob sa pagbibigay ng balangkas para sa babasahing gabay na 21 Araw na Pag-aayuno.

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 500000 ang natapos basahin